Voerkorf

De voerkorf zorgt ervoor dat om het even op welke afstand men vist, het aas en lokvoer altijd bij
elkaar liggen. Bovendien wordt, bij elke nieuwe worp het voer plek optimaal onderhouden door
het steeds weer aanvullen met een beperkte hoeveelheid lokaas. De voerkorf bestaat uit een,
veelal uit kunststof of metaal vervaardigt hulsvormig korfje, voorzien van gaatjes, sleufjes of uit
een body van Aan beide zijden gesloten. Wordt gebruikt om een trage verspreiding van het
lokvoer te verkrijgen in stromend water. In stilstaand water alleen met aas/levend aas te
gebruiken, of het moet een gesloten korf zijn met zeer grote gaten of sleuven, dan kan deze nog
gebruikt worden met lokvoer.metaalgaas. Meestal zijn ze op de een of andere manier met lood
verzwaard, waardoor ze ook leeg op de bodem blijven liggen en in stroming niet gaan rollen.
Een belangrijk verschil tussen een open kunststof voerkorf en een gaas voerkorf is dat de
kuststofvoerkorf gemakkelijker van de bodem loskomt. De voerkorven zijn in drie groepen te
verdelen, namelijk: open voerkorven/gesloten voerkorven/halfopen voerkorven.
Verder kunnen we ze nog eens onderverdelen in trage en snelle voerkorven.
Een trage voerkorf laat het voer, omdat hij slechts van weinig of kleine openingen is voorzien,
langzaam los. Een snelle voerkorf met grote openingen integendeel vlug.
Zit er veel vis en moet er daarom veel voer zijn, gebruik dan grote snelle korven.
Is de vis schichtig, op ondiep water of in de winter, gebruik dan kleine korven die de stek minder
verstoren.
Open voerkorven

Aan beide zijden open. De meest gebruikte voerkorf. Bestaat in kunststof of metaalgaas.
open metaalgaas

open metaalgaas voerkorf geeft het aas sneller vrij dan deze in kunststof. Dit is normaal de
voerkorf waarmee een vissessie bijna altijd gestart wordt.
Aan beide zijden gesloten.

Wordt gebruikt om een trage verspreiding van het lokvoer te verkrijgen in stromend water. In
stilstaand water alleen met aas/levend aas te gebruiken, of het moet een gesloten korf zijn met
zeer grote gaten of sleuven, dan kan deze nog gebruikt worden met lokvoer
Half open voerkorven:
Slechts aan één zijde open, vaak is dit ook een gesloten korf waarvan men één kant open laat.
Gebruiken we meestal als het voer niet te snel op het voer plek mag verspreiden. De half open
korf gebruiken we ook met levend aas, vaak vleeswormen. Je vult de voerkorf dan eerst met het
levend  aas, waarna je deze afsluit met een laagje lokaas

.
Speciale modellen

Flat-bed voerkorf:
De platte onderkant maakt de korf ook geschikt voor zachte bodem. het voer kan eenvoudig op
de halve ringen worden vastgeknepen. Ze zijn inline, of voorzien van een inline elastiek.
Wanneer de vis het aas neemt, zal deze zichzelf haken. Het elastiek werkt als schok demper.
Een voerkorf om op grote afstanden te vissen.

Speedkorf:

De raketten onder de voerkorven. Hun uiterlijk en vorm verraad al dat er extreem grote
afstanden mee te behalen zijn. Het model laat toe ook om er ook strak door de wind mee te
werpen. Nadeel is echter dat om grote afstanden te behalen ze haast altijd kleiner zijn, dus niet
geschikt om grote hoeveelheden voer te transporteren. Om subtiel mee te vissen zijn ze ook
minder geschikt, maar op die afstanden is dit van minder belang.

Welke voerkorf?

In stilstaand water is de keuze van de voerkorf vaak afhankelijk van de afstand waarop men wil
vissen, of van het soort lokaas. Vaak begint men met een open voerkorf om vlug een voerplaats
aan te leggen en wordt er verder op de dag met een gesloten of halfopen voerkorf gevist waarbij
in hoofdzaak levend lokaas naar de stek gebracht wordt. In stromend water bepaalt de stroming
meestal het gewicht. Hier moet de voerkorf door zijn eigen gewicht net op de bodem blijven
liggen. Niet meer en niet minder. Hou zowel voor stromend als voor stilstaand water steeds vast
aan het principe hoe lichter hoe beter. Verwissel indien nodig van model of gewicht naargelang
de situatie. Er zijn ook voerkorven speciaal om op grote afstand te vissen, de zogenaamde
speedkorven. Hier is het loodgewicht gegroepeerd onderaan de korf.
Enkele tips
– Een trage voerkorf kan men versnellen door van gat naar gat een sleuf te knippen, en zo de

openingen te vergroten.
– Door een deel van de gaatjes met watervaste tape af te dekken vertraagt men de voerkorf.
– om het afwerpen van zware voerkorven te voorkomen bevestigt men soms tussen de voerkorf
en de hoofdlijn een stukje power gun. Het is in verschillende diktes te koop, en vangt de eerste
klap op.